Gebruiksvoorwaarden van de site www.lilistone.com

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") worden aangeboden door het bedrijf LILISTONE (hierna "LILISTONE"), naamloze vennootschap vereenvoudigd met een kapitaal van 102 850 euro, geregistreerd in het register van de handel en bedrijven van Lyon onder de nummer 805 146 099 het hoofdkantoor is sis beurt zuurstof - 10-12 BOULEVARD VIVIER MERLE - LYON CEDEX 03 69393.

LILISTONE biedt op haar website www.lilistone.com (hierna "de Site") verkoop van aanpasbare sieraden (hierna 'de producten').

Artikel 1- Toepassing en afdwingbaarheid van de gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn bedoeld om te bepalen van de voorwaarden voor toegang tot de Site door gebruikers. De gebruiker van de Site is uitgenodigd om te lezen zorgvuldig deze gebruikstermen, afdrukken of opslaan op een duurzame drager. De gebruiker erkent de gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hen volledig en onvoorwaardelijk accepteren. LILISTONE behoudt zich het recht de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen door een nieuwe versie van de laatste op de Site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn voor de gebruiker zijn die van kracht op de dag van het bezoek van de Site

De Site is gratis en open toegang voor elke gebruiker. 

Sectie 2- Juridische mededeling

Deze Site wordt beheerd door het bedrijf LILISTONE.

De juridische informatie over de host en de uitgever van de Site, met inbegrip van contact informatie, en alle informatie kapitaal en registratie, vindt u in het colofon van deze Site.

Artikel 3- Deel voor leden

De voorwaarden voor de oprichting van klantenaccounts worden gedefinieerd in de algemene voorwaarden van verkoop van het bedrijf bereikt LILISTONE op de volgende link: CGV

Artikel 4- Toegang en beschikbaarheid van de Site

LILISTONE maakt haar beste inspanningen om de Site toegankelijk op alle tijden, onderworpen aan de periodieke onderhoudsbeurten van de Site of de servers waarop deze wordt gehost. In geval van onmogelijkheid toegang tot de Site te wijten aan technische problemen of van alle soorten, de gebruiker schade geen aanspraak kunnen maken en niet beweren enig recht op schadevergoeding.

LILISTONE is in handen van een verplichting van middelen; haar verantwoordelijkheid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van internetnetwerk zoals verlies van gegevens, virus, indringing en breuk van de dienst, of andere.

De gebruiker erkent expliciet gebruik van de Site op eigen risico en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.

De Site biedt de gebruiker met informatie voor begeleiding, met onvolkomenheden, fouten, omissies, onjuistheden en andere ambivalences die zich kunnen voordoen. In ieder geval kan LILISTONE in geen geval aansprakelijk voor:

  • alle schade direct of indirect, met inbegrip van met betrekking tot verlies van winst, verlies van winst, klant, verlies van de gegevens onder andere ten gevolge van het gebruik van de Site, of juist de onmogelijkheid van het gebruik;
  • een storing, de onbeschikbaarheid van toegang, misbruik, een slechte configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een weinig gebruikte browser van de gebruiker.

Artikel 5- Bescherming van persoonsgegevens

Deze clausule is bedoeld om u te informeren van de verbintenissen van de Site met het oog op de eerbiediging van uw leven privé en de bescherming van persoonlijke gegevens over u verzameld en verwerkt via uw gebruik van de dienst.

Door te registreren op de Site, akkoord u met ons te voorzien van echte informatie. De verstrekking van valse informatie is strijdig met de algemene voorwaarden vermeld op de Site.

U kunt op elk gewenst moment toepassen op LILISTONE om erachter te komen welke informatie wordt gehouden door de LILISTONE, te verzetten tegen hun behandeling, te bewerken of te verwijderen en door contact opnemen met de directeur van publicatie op het adres Info@lilistone.com

Gegevens die zijn verzameld op de Site

De gegevens verzameld en vervolgens verwerkt door de Site zijn die u vrijwillig verstrekt door het invullen van de verschillende huidige vormen binnen de Site. Voor bepaalde bewerkingen op de inhoud, u kan worden gevraagd voor het verzenden van gegevens over u aan derden partners via hun eigen diensten, meer bepaald wanneer de betalingen kunt u. We hebben geen dergelijke gegevens, hun collectie en de behandeling ervan wordt beheerst door de voorwaarden die specifiek zijn voor deze belanghebbenden. Wij nodigen u uit om hun voorafgaande voorwaarden om te kunnen communiceren uw gegevens in deze context bekijken.

Uw IP (identificatienummer toegewezen aan uw computer op het Internet) wordt automatisch verzameld. U bent op de hoogte dat de service waarschijnlijk een automatische proces is van tracking (koekje), uit te voeren die je kunt krijgen op de manier zoals uiteengezet in punt 8 hieronder.

De coördinaten van de gebruikers van de Site, die zijn ingeschreven op deze zullen worden opgeslagen, overeenkomstig de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens en vrijheid van 6 januari 1978. Volgens de laatste hebben zij een recht van toegang, intrekking, wijziging of correctie van de gegevens die zij verstrekt. Om dit te doen, maak gewoon de aanvraag voor het volgende e-mailadres: Info@lilistone.com, of per post op het adres ZUURSTOF - 10-12 BOULEVARD VIVIER MERLE - LYON CEDEX 03 69393 TE SCHAKELEN.

De gebruiker kan ook een routebeschrijving naar het lot van zijn persoonlijke gegevens geven na zijn dood.

De collectie van de persoonsgegevens van de gebruikers door LILISTONE uitgeroepen tot de nationale Commissie voor informatica en vrijheden - CNIL - nummer: 2008420 v 0.

Doeleinden van de gegevensverzameling

De gegevens geïdentificeerd als verplicht op de Site vormen zijn nodig om te profiteren van de overeenkomstige functies van de Site, en meer in het bijzonder over de inhoud aangeboden binnen het operaties.

De Site verzamelt en verwerkt de data van de gebruikers voor het verzenden van e-mails, verkeersstatistieken uitvoeren en verwerken van orders op de Site.

Ontvangers en het gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van bewerkingen op de inhoud van de Site en de bestellingen.

U kan e-mails ontvangen van ons, onder meer via de nieuwsbrieven die u hebt geaccepteerd. U kunt verzoeken niet langer deze e-mails te ontvangen door contact met ons op het adres Info@lilistone.com of op de link geleverd in elke e-mail die wordt verzonden.

Gegevensbeveiliging

U geïnformeerd bent dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven, krachtens een wet, een verordening of een besluit van een regulerende instantie of de bevoegde justitiële of zelfs, indien nodig, voor de doeleinden, de editor voor het behoud van haar rechten en belangen.

Duur van de bewaring van gegevens

De gegevens worden opgeslagen op de host van de Site, wiens contactgegevens vindt u in de wettelijke bepalingen van de Site, en voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden worden gehouden. Na deze periode, zij zal worden bewaard voor uitsluitend voor statistische doeleinden en niet zal geen exploitatie, van welke aard dan ook.

Sectie 6- Hypertext-koppelingen

De website kan hyperlinks naar andere websites van derden bevatten.

De gebruiker erkent dat LILISTONE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies bewezen of vermeende, opeenvolgende aan of in verband met het gebruik of het feit van de kennis van de inhoud, advertenties, producten of diensten te hebben genomen op deze websites of externe bronnen beschikbaar is. Ook de verantwoordelijkheid voor de LILISTONE van deze Site kan niet worden gehouden als het bezoek van de gebruiker, die een van deze sites, het schade toegebracht.

Als, ondanks de inspanningen van LILISTONE, één van de aanwezige hyperlinks op de Site waarnaar wordt verwezen een site of een internet-bron waaruit de inhoud was of leek onverenigbaar is met de eisen van de Franse wet aan een gebruiker, zich het inzet voor rekening onmiddellijk contact opnemen met de directeur van de publicatie van de Site, waarvan de contactgegevens in de wettelijke vermeldingen van de Site zijn, te communiceren het adres van de pagina's van de site van de derde partij in kwestie. LILISTONE straks nodig om de hyperlink te verwijderen. 

Artikel 7- Cookies

Een "Cookie" kan toestaan dat identificatie van de gebruiker van de Site, de aanpassing van de raadpleging van de Site en de versnelling van de weergave van de Site door middel van registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De Site is waarschijnlijk te gebruiken 'Cookies' voornamelijk voor 1) navigatie statistieken te verbeteren van de gebruikerservaring, en 2) toegang tot de account van een lid van en op de inhoud waartoe niet toegankelijk zonder inloggen is.

LILISTONE implementeert een cookie op de computer van de gebruiker met zijn voorafgaande toestemming. De gebruiker uitdrukkelijk deze cookies te accepteren door op OK te klikken in de bar van de navigatie op de eerste verbinding met de Site en alle 13 maanden weer te geven.

LILISTONE streeft naar nooit communiceren 'Cookies' inhoud aan derden, behalve in het geval van juridische inkoopvoorstel.

Daarnaast kan de gebruiker weigeren de opname van "Cookies" of configureren van hun browser te worden aangemeld vóór de zin de 'Cookies'. Om dit te doen, zal de gebruiker met zijn browserinstellingen overgaan:

Artikel 8 - intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van deze Site zijn eigendom van LILISTONE of door LILISTONE op de Site met de toestemming van hun eigenaar worden gebruikt.

Vertegenwoordiging, reproductie en de eventuele aanpassing van de merken, logo's, inhoud tekst, pictographic, fotografische of video, zonder dat deze opsomming wordt restrictieve, is strikt verboden en is vergelijkbaar met namaak.

Elke gebruiker die zich schuldig maakt aan inbreuk zou waarschijnlijk te zien dat zijn toegang tot de site verwijderd zonder verdere kennisgeving of schadevergoeding en zonder dat deze uitsluiting niet zijn constitutieve schade, zonder enig voorbehoud van potentiële rechtszaken later tegen hem, op initiatief van LILISTONE.

Artikel 9- Verantwoordelijkheid

LILISTONE is niet verantwoordelijk voor de reviews achtergelaten door de gebruikers van hun inhoud alsmede over hun juistheid.

LILISTONE is toegewijd om constant bijwerken van de inhoud van de Site en zodat gebruikers van eerlijke, duidelijke, nauwkeurige en bijgewerkte informatie. De Site is normaal toegankelijk op alle tijden, behalve tijdens de technische operaties van onderhoud en bijwerken van de inhoud. LILISTONE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de Site of onderdelen ervan. LILISTONE niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ingrijpen op het computersysteem van de gebruiker en/of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de Site door de gebruiker.

Verantwoordelijkheid van de LILISTONE kan niet worden vastgelegd als gevolg van een onbeschikbaarheid van technische verbinding, dat ze met name te wijten aan een geval van overmacht, aan onderhoud, naar een update tot een wijziging van de Site, interventie door de host, een staking intern of extern, op een mislukking van netwerk en u een stroomstoring.

LILISTONE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, een onmogelijkheid van disfunctie van de Site te wijten aan ongepast apparatuur, een slechte configuratie of het gebruik van de computer van de gebruiker, of de toegang tot de stoornissen van de diensten van de serviceprovider van gebruikers, of die van het Internet.

Artikel 10 - meldingen en klachten

Elke kennisgeving of mededeling moet schriftelijk worden en verzonden per post aanbevolen of gecertificeerd, of per post op het adres gegeven in de afdruk van de Site, met inbegrip van contactgegevens, de naam en voornaam van de kennisgever, alsmede het doel van de aankondiging.

Het kan mogelijk zijn, over het geheel van de website en diensten, en een beperkte mate, onjuistheden of fouten of informatie die zou niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden of juridische kennisgevingen. Daarnaast is het mogelijk dat niet-geautoriseerde wijzigingen worden aangebracht door derden op de Site of de daarmee verband houdende diensten (sociale netwerken...).

In een dergelijke situatie, de gebruiker heeft de mogelijkheid om LILISTONE contact per mail post of e-mail naar het adres aangegeven in het stempel van de Site, met eventueel een beschrijving van de fout en de locatie (URL), evenals de voldoende informatie om contact met hem.

Artikel 11 - onafhankelijkheid van clausules

Indien enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan dat levering zal worden beschouwd als deelbaar met de gebruiksvoorwaarden en niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

De gebruiksvoorwaarden vervangen alle vooraf gesloten overeenkomsten of schriftelijke of mondelinge tijdgenoten. Ze zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sub-licenciables door de gebruiker zelf.

Een gedrukte versie van de gebruiksvoorwaarden en alle kennisgevingen in elektronische vorm gegeven kan worden verzocht in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden en bepalingen in de Franse taal moet worden geschreven.

Artikel 12 - toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Frans recht.

Tenzij anders bepaald door de wet en orde, betreffende de tenuitvoerlegging van deze voorwaarden is uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het rechtsgebied van de woonplaats van de verweerder.