Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden (hierna "t & c") worden aangeboden door het bedrijf LILISTONE (hierna "LILISTONE"), naamloze vennootschap vereenvoudigd met een kapitaal van 102 850 euro, geregistreerd in het register van de handel en bedrijven van Lyon onder nummer 805146099 het hoofdkantoor is sis beurt zuurstof - 10-12 BOULEVARD VIVIER MERLE - LYON CEDEX 03 69393.

LILISTONE biedt op haar website www.lilistone.com de verkoop van aanpasbare sieraden (hierna 'de producten').

Artikel 1- Toepassings- en opposability van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van het product (s) op de website geplaatst www.lilistone.com (hierna "de Site") door de klant, persoon, handelend voor niet-professionele doeleinden (hierna "klant"), van 15 November 2016.

Een product aanschaffen vereist aanvaarding door de klant, van alle bepalingen en voorwaarden hierin, die herkent de dezelfde volledig gelezen te hebben. Deze aanvaarding kan bestaan, bijvoorbeeld voor de klant, Vink het vakje naast de zin van aanvaarding van deze voorwaarden, bijvoorbeeld met de vermelding «» Ik erken hebben gelezen en aanvaard de algemene voorwaarden van verkoop en gebruik van de Site ».

Geen wijziging van deze voorwaarden van toepassing op orders die zijn geplaatst vóór de datum van wijziging.

De juridische informatie over de host en de uitgever van de Site, de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens en de gebruiksvoorwaarden van de Site vindt u in de gebruiksvoorwaarden en juridische informatie van deze Site .

Sectie 2- Maak een klantenaccount

Om een bestelling te plaatsen, moet de klant zijn account waaronder toestaan van haar om te zien van alle orders die zijn geplaatst op de site maken en facturen zijn gerelateerd.

Te dien einde, de klant zal worden gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens, zoals zijn naam en achternaam, zijn e-mailadres, mailing adres en telefoonnummer, deze lijst is niet uitputtend, of dat de Site toegang tot de persoonlijke gegevens van de klant via systemen zoals derden verbinding knoppen van sociale netwerken.

De klant gaat ermee akkoord om accurate informatie te verstrekken. De klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de gegevens. Dus, het moet aankondigen zonder vertraging LILISTONE wijzigingen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en relevantie van de verstrekte gegevens.

De klant verbindt zich ertoe om te houden van geheimen en niet te onthullen aan iedereen de id en het wachtwoord die is gemaakt tijdens de opening van zijn account. Hij wordt verantwoordelijk voor het gebruik van de Site gemaakt dankzij zijn gebruikersnaam en wachtwoord. In geval van frauduleus gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord, verbindt de klant zich ertoe te LILISTONE, daarvan onverwijld kennis geven, met alle middelen.

Artikel 3- Bestellen van producten op de Site

De te koop aangeboden producten zijn beschreven en gepresenteerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Foto's van producten weerspiegelen een getrouw beeld van de aangeboden producten, maar zijn zeker geen constitutieve van een contractuele verbintenis in de mate waarin ze kunnen niet een perfecte gelijkenis met de producten garanderen.

Dus de kleine variaties in de vertegenwoordiging van de producten zijn niet de verantwoordelijkheid van LILISTONE en doen geen afbreuk aan de geldigheid van de verkoop.

De klant kiest het product dat hij wil kopen en wordt verzocht om een aantal personalisatie montages met inbegrip van de maatregel, metaal, of steen (s) of het formulier te kiezen.

De prijs varieert in real time afhankelijk van de keuze van de klant.

Na het openen van de samenvatting van zijn bestelling, bevestigt de klant aanvaarding van de bestelling door het controleren van het vak van de validatie van het SGR.

De klant vervolgens overgaat tot de betaling van zijn opdracht, met behulp van een van de betalingsoplossingen die worden voorgesteld. Om verder te gaan met de betaling, voert de klant de details van de levering van het product (s), facturering, als ze verschillend zijn.

De klant moet ervoor zorgen dat de verstrekte informatie juist is en ze blijven tot volledige levering van het product (s) besteld. Daarom aanvaardt de klant LILISTONE van elke wijziging in contactinformatie voor facturering en/of levering die tussen de bestelling en de levering, optreden kan door een e-mail te sturen naar het adres onverwijld in kennis Info@lilistone.com.

Anders in geval van vertraging of fout levering, zal alle gemaakte kosten voor de terugkeer van dergelijke of dergelijk product (s) worden aangerekend aan de klant.

LILISTONE aanpak van de klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling, herinnert hem aan de inhoud van de bestelling en de prijs van het.

LILISTONE is in staat om te weigeren een bestelling gezien de onbeschikbaarheid van het product of de technische onmogelijkheid van het aanpasbare product. In een dergelijk geval, kan hij bieden een product equivalent (met terugbetaling in geval van weigering van de Client) of gaan direct naar de klant restitutie.

Artikel 4- Prijs- en betalingsvoorwaarden

De prijzen zijn vermeld op de Site in de beschrijvingen van de producten in euro's en inclusief alle belastingen.

LILISTONE gearchiveerd orders en facturen op een betrouwbare en duurzame ondersteuning vormen een getrouwe kopie. De geautomatiseerde records wordt beschouwd door de partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen opgetreden.

Artikel 5- Levering

De producten aangeboden op de site kunnen uitsluitend geleverd worden op bestemming metropolitaans Frankrijk, Corsica, Monaco, DOM - TOM, en de landen van de Europese Unie.

Tenzij anders worden geplaatst op de Site tijdens het proces van bestelling of in de omschrijving van de producten besteld, LILISTONE in alle gevallen verbindt zich ertoe om de producten binnen een maximum van dertig (30) dagen na de sluiting van het contract met een klant te leveren Consument.

De klant is op de hoogte via e-mail wanneer hun orde klaar is, van zijn expeditie is. (S) product (s) besteld (s) is (zijn) (s) geleverd op het adres van levering aangegeven door de klant bij het bestellen.

De klant kan een pakket levering weigeren indien hij vaststelt een anomalie betreffende de levering (schade, ontbrekende product ten opzichte van de levering orde, beschadigde perceel, gebroken... producten); een anomalie moet vervolgens worden gespecificeerd door de klant op de aankoop van levering, in de vorm van handgeschreven, vergezeld door de handtekening van de reserves van de klant. Om te oefenen zijn recht van weigering, de klant wordt geopend of beschadigd of defect inpakken in het bijzijn van de vervoerder en maken hem de beschadigde goederen terug te nemen. Niet naleven van deze eisen, de klant zal niet zitten kundig voor maken van haar recht van weigering, en LILISTONE zal geen toegang hebben tot de uitoefening van het recht van weigering van de clienttoepassing.

Elke vertraging in de aflevering ten opzichte van de datum of de periode aangegeven (e) de consument client tijdens de volgorde of, indien geen vermelding van de datum of tijd wanneer bestellen, meer dan dertig (30) dagen na de sluiting van het contract kan resulteren in de de verkoop op initiatief van de klant, op aanvraag per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, geschreven als na de verkoper te maken van de levering hebben besteld hij deed niet wordt uitgevoerd. De klant van de consument worden teruggestort, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd aan de kaak gesteld, alle van de betaalde bedragen. Deze clausule is niet bedoeld om toe te passen als de vertraging in de aflevering te wijten aan een geval van overmacht is.

Sectie 6- Herroepingsrecht

Hoewel de producten zijn gemaakt naar de specificaties van de klant en duidelijk gepersonaliseerd, staat LILISTONE de klant een herroepingsrecht uitoefenen binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van het product, zonder te motieven te rechtvaardigen of te betalen van sancties.

Als hij wil zijn herroepingsrecht uitoefent, moet de koper informeren LILISTONE van haar besluit terug te trekken uit de volgorde is:

  • Via het downloadbare formulier Hier
  • Of door de presentatie van een uitdrukkelijke verklaring daartoe (bijvoorbeeld een brief per post aanbevolen met ontvangstbevestiging, fax of e-mail).

De klant moet een bereidheid te trekken uit de ondubbelzinnig aangeven.

Het formulier of de verklaring kan worden verzonden per post naar het volgende adres: LILISTONE - rond zuurstof - 10-12 BOULEVARD VIVIER MERLE - 69393 LYON CEDEX 03 of per e-mail naar het adres Info@lilistone.com. In het laatste geval stuurt LILISTONE een erkenning van de intrekking op een duurzame drager, naar het email-adres tijdens de registratie aan de klant onverwijld verstrekt.

De Client moet de producten retour te sturen aan LILISTONE of aan een persoon die is aangewezen door deze laatste, zonder onnodige vertraging en uiterlijk in de veertien (14) dagen volgend op de mededeling van haar besluit te herroepen.

Om te oefenen zijn herroepingsrecht, zal de klant de directe kosten voor het terugsturen van producten dragen.

Producten moeten worden teruggegeven in goede staat en met alle onderdelen van de verpakking, accessoires, certificaten van echtheid en instructies en dit zelfs als het product (s) heeft of zijn uitgepakt (s).

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, LILISTONE terugbetaling van alle bedragen betaald, met inbegrip van de kosten van levering en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop haar bericht is gegeven van de beslissing van de klant in r etracter. LILISTONE behoudt zich het recht op de restitutie uitstellen tot de ontvangst van het product, of, zolang de klant niet aangetoond maakte hij de overbrenging van het product.

De restitutie zal worden gedaan met behulp van de betalingsmethode door de Client gebruikt bij het bestellen, behoudens akkoord van de klant te hebben LILISTONE, gebruik een andere betalingsmethode, en voor zover de restitutie rekent niet naar de oorzaak van de klant.

In het geval van de afschrijving van activa die voortvloeien uit handelingen dan die welke noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en de goede werking van het product (s), kan de verantwoordelijkheid van de klant worden betrokken.

Artikel 7- Bijgewerkte gratis meting

Als het product te groot is of te klein, LILISTONE staat de klant het product te retourneren gratis is dat bracht voor haar eerlijke maatregel.

Voor dit, moet, de klant binnen een maximale periode van 14 dagen na ontvangst van de producten, stuur een mailtje naar LILISTONE met vermelding van de nieuwe maatregel naar adres Info@lilistone.com die stuurt hem een COLISSIMO verzendkosten label, zodat de Client kan het verwerken van de bestelling met behulp van dit label.

LILISTONE verbindt zich ertoe de maatregel en het verzenden van het product naar de klant binnen een maximale termijn van 14 dagen na ontvangst van het product uit te voeren.

In het geval van de afschrijving van activa die voortvloeien uit handelingen dan die welke noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en de goede werking van het product (s), kan de verantwoordelijkheid van de klant worden betrokken.

Artikel 8- Klantenservice

Voor elke aanvraag van informatie, verduidelijking of voor elke andere claim de klant moet, in de eerste plaats, customer service te contacteren LILISTONEzodat de laatste om te proberen een minnelijke oplossing te vinden.

De klantenservice LILISTONE is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 uur met behulp van de volgende gegevens:

-       telefoon: 0805 69 83 83 (kosteloos)

-       E-mail: Info@lilistone.com

-       mail:  ZUURSTOF - 10-12 BOULEVARD VIVIER MERLE - LYON CEDEX 03 69393 TE SCHAKELEN.

Artikel 9- Verantwoordelijkheid

LILISTONE implementeert alle maatregelen om ervoor te zorgen de levering aan de klant, in optimale omstandigheden, kwaliteitsproducten. Het kan niet onder alle omstandigheden zie haar verantwoordelijkheid voor eventuele wanprestaties of slecht uitvoeren van alle of een deel van de uitkeringen voorzien in het contract, dat zou aan de klant toegeschreven, die wel onvoorspelbaar en onoverkomelijke eenderde vreemdeling het contract of een geval van grote kracht. Meer in het algemeen, als de verantwoordelijkheid van LILISTONE werd gepleegd, het kan in geen geval aanvaarden om te vrijwaren van de klant voor indirecte schade of het bestaan en/of het quantum niet zou worden vastgesteld door bewijzen.

LILISTONE zorgt voor de goede werking van de Site, maar niet in enkele manier garantie dat het vrij van afwijkingen of fouten zijn zal of dat het zonder onderbreking werken zal. Het kan niet daarom verantwoordelijk worden gesteld voor alle soorten schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke gebruik van de Site. Op dezelfde manier. LILISTONE wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van derden toegankelijk via hyperlinks die aanwezig op de Site zijn kunnen. 

Section 10- Garanties

Alle producten die te koop worden aangeboden door LILISTONE zijn onderworpen aan de wettelijke garantie voorzien door artikel L.217 - 4 en volgende van het Wetboek van consumptie en door de garantie voor verborgen gebreken volgens artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

Elke garantie is uitgesloten in het geval van onjuist gebruik, nalatigheid of gebrek aan verzorging van de kant van de klant, zoals in het geval van normale slijtage van het goed of van overmacht.

De klant kan vormen alle reserves of soortgelijke klachten voor niet-naleving of schijnbare gebrek van de geleverde artikelen per e-mail via het contact formulier online op de website, per e-mailInfo@lilistone.comof per aangetekende brief met bericht van ontvangst naar het volgende adres: LILISTONE - TURN ZUURSTOF - 10-12 BOULEVARD VIVIER MERLE - LYON CEDEX 03 69393.

Als de schijnbare gebrek of gebrek aan overeenstemming van het artikel voldaan is, LILISTONE stemt ermee in te gaan met de vervanging van artikel of terugbetaling van de klant in de kortste tijd en op eigen kosten. Deze restitutie zal worden gedaan binnen een maximale termijn van 14 dagen.

De klant moet het product retourneren (s) in goede staat en met alle elementen van de verpakking, accessoires en certificaten (zelfs als het product (s) (s) heeft of zijn uitgepakt (s)) en in het algemeen alle items van LILISTONE naar het adres ontvangen Volgend onderwerp: draai zuurstof - 10-12 BOULEVARD VIVIER MERLE - LYON CEDEX 03 69393.

In het geval van wettelijke waarborg van conformiteit, de consument actie:

-Beschikt over een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om op te treden;

-Kan kiezen tussen reparatie en vervanging van het goed, onder de voorwaarden van de kosten bedoeld in artikel L.217 - 9 van het Wetboek van consumptie.

-Wordt geleverd bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen. Voor tweedehandsgoederen is deze termijn zes maanden.

De wettelijke waarborg van conformiteit van toepassing is ongeacht de eventueel verleende commerciële garantie.

De klant kan besluit uit te voeren van de garantie voor verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek. In dit geval moet hij kiezen tussen de annulering van de verkoop of een verlaging van de aankoopprijs (art. 1644 van het burgerlijk wetboek).

Garantie van conformiteit:

 

Artikel L.217 - 4 wetboek van consumptie

De verkoper levert een goed krachtens de overeenkomst en is verantwoordelijk voor de gebreken die bestaan op het tijdstip van afgifte.

Het richt zich ook op de gebreken die voortvloeien uit de verpakking, montage of installatie instructies wanneer het is naar zijn kantoor door contract of werd uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.

 

Artikel L.217 - 5 voor de consument Code

De eigenschap voldoet aan het contract:

(1) als het is specifiek voor het gebruik normaal verwacht van een vergelijkbare woning, en zo ja:

-Als het past de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en heeft de kwaliteiten die het heeft gepresenteerd aan de koper als monster of als model heeft getoond;

-Heeft hij de kwaliteiten die een koper terecht met het oog op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger verwachten kunt, met name in reclame of etikettering;

(2) of als het heeft de gedefinieerde eigenschappen van een wederzijdse overeenkomst tussen de partijen of wordt elk speciale gebruik aangevraagd door de koper, tot de kennis van de verkoper en die het heeft aanvaard.

 

Artikelcode L.217 - 7 van het verbruik

De gebreken die binnen een termijn van 24 maanden vanaf de levering van de goederen verschijnen worden geacht te bestaan op het tijdstip van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Voor tweedehandsgoederen verkocht, is deze termijn zes maanden.

De verkoper kan dit vermoeden bestrijden, als het niet compatibel is met de aard van het vastgoed of het gebrek aan overeenstemming dat wordt aangeroepen.

 

Artikelcode L.217 - 9 van het verbruik

In geval van gebrek aan overeenstemming, heeft de koper kiest tussen reparatie en vervanging van het goed.

De verkoper kan echter niet verder volgens de keuze van de koper als deze keuze tot een duidelijk onevenredig hoge kosten met betrekking tot de andere modaliteit leidt, gegeven de waarde van de eigenschap of de betekenis van het ontbreken. Hij is dan verplicht om door te gaan, behalve de onmogelijkheid, afhankelijk van de modaliteit gekozen niet door de koper.

 

Artikelcode L.217 - 10 van consumptie

Als de reparatie en vervanging van het goede onmogelijk zijn, de koper kan gemeen hebben en terugbetaling van de prijs of de eigenschap houden en deel van de prijs te maken.

De dezelfde faculteit staat open voor hem:

(1) indien de aangezochte, voorgesteld of overeengekomen oplossing in toepassing van artikel L. 217 - kan niet 9 binnen de termijn van één maand die volgt op de vordering worden uitgevoerd door de koper;

(2) of als deze oplossing niet kan worden zonder ernstige overlast voor het gezien de aard van de eigendom en het gebruik dat wordt gezocht.

De annulering van de verkoop, echter, kan niet worden gebruikt indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis.

 

Artikelcode L.217 - 12 van het verbruik

De actie die voortvloeien uit het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven uiterlijk twee jaar na de levering van het product.

 

Artikel L.217 - 13 wetboek van consumptie

De bepalingen van deze afdeling zou niet de koper van het recht om de actie ten gevolge van de ondeugden van onbetaalbaar het resulteert in artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek of elke andere maatregel van een contractuele aard of de verplichting dat hij ontnemen wordt herkend door de wet.

 

Garantie voor verborgen gebreken:

 

Artikel 1641 Code civil

De verkoper is gekoppeld aan de garantie voor verborgen gebreken van de zaak verkocht die, waardoor zij ongeschikt voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die zo aangetast dat het gebruik dat de koper niet zou hebben gekocht of niet zou hebben gegeven die een lagere prijs, als hij had ze bekend.

 

1645 burgerlijke wetboek artikel

Als de verkoper over de gebreken van de zaak wist, is hij vereist, naast de teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen, voor alle schade aan de koper.

 

1645 burgerlijke wetboek artikel

Als de verkoper de gebreken van de zaak niet wist, zou hij de teruggave van de prijs, en tot vergoeding van de koper de kosten veroorzaakt door de verkoop zal worden gehouden.

 

Artikel 1648 lid 1EMERGENCY Burgerlijk wetboek

De actie die voortvloeien uit redhibitory ondeugden moet worden ingesteld door de koper binnen een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

Artikel 11- Persoonsgegevens & IP-

 

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 ten opzichte van computers, bestanden en vrijheden, de klant is op de hoogte gebracht dat de informatie die hij gevraagd door LILISTONE in het kader van het gebruik van de Site moeten toestaan LILISTONE te verwerken en het uitvoeren van orders die zijn geplaatst op de Site en, in voorkomend geval, voor het beheren van de werking van het clientgebied.

 

De klant heeft recht op verzet, inzage, verbetering en schrapping inzake persoonsgegevens over hem, dat hij in de omstandigheden die door de wet uitoefenen kan door het sturen van een e-mail naar LILISTONE op het adres Info@lilistone.com, die de naam aangeeft, achternaam, adres, e-mail en zijn account-ID.

Op de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. LILISTONE zal zitten kundig voor commerciële informatie sturen over het bedrijf, haar producten en diensten.

Geen klantinformatie zal worden doorgegeven aan derden, behalve aan dienstverleners van LILISTONE voor de toepassing van de uitvoering van orders en binnen de grenzen van de informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het.

LILISTONE houdt wel in het bezit van de rechten van gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site. Elke reproductie, representatie, overdracht, wijziging of aanpassing van alle of deel van de Site, op welke drager, door een afvalcontainer, of is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LILISTONE of van de houder van de intellectuele eigendomsrechten die zijn betrokken.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en intellectuele-eigendomsrechten, de klant wordt verzocht om te verwijzen naar de Gebruiksvoorwaarden van de site.

Artikel 12- Toepasselijk recht en geschillen resolutie

Deze voorwaarden worden beheerst door Frans recht.

Voor elk geschil betreffende de voorwaarden en bepalingen, heeft de klant de mogelijkheid hun toevlucht nemen tot een bemiddelaar van de consumptie van de techniek van welke LILISTONE, overeenkomstig artikel L.211 - 3 van de consument Code.

Klik op deze link voor meer informatie over het klacht bij de Ombudsman. http://www.mediateurfevad.fr/index.php/Espace-consommateur/#Toggle-id-9>

Indien geen minnelijke oplossing is gevonden als een resultaat van de bemiddeling/mediation, bevoegd zal zijn ligt de rechtbank in het rechtsgebied is de woonplaats van de verweerder, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de Code van de consumptie.